Personvern-erklæring

Personvernerklæring Rælingen skolekorps

 

Generelt

Rælingen skolekorps, heretter også kalt «korpset» eller «RSK», er en ideell, foreldredrevet organisasjon.

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styreleder.

 

Formålet med å samle inn personopplysninger

Korpset samler inn personopplysninger for å kunne dokumentere medlemsskap overfor myndighetene, for å kunne tilfredsstille krav fra Norges musikkorps’ forbund, samt for å forenkle korpsets egen administrasjon av medlemskap.

 

Hvilke opplysninger vi samler inn

For korpsets medlemmer og deres foresatte innhenter og registrerer vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse.

 

I forbindelse med arrangementer, seminarer, turer, o.l. samler vi inn opplysninger om allergier o.l. for deltakernes sikkerhet. Disse opplysningene slettes når arrangementet er avsluttet.

 

Hvordan vi bruker opplysningene

Korpset bruker opplysningene ifm. driften av korpset, slik som utsendelse av informasjon, fakturering av medlemskontingent og rapportering til offentlige myndigheter.

 

Hvem vi deler opplysninger med

Medlemsregisteret er lagret i Styreportalen, som tilbys gjennom NMF. I tillegg ligger det fortsatt i vår gamle løsning, Styreweb.

 

Medlemsdata rapporteres til Norges musikkorps’ forbund (NMF).

 

I tillegg deles medlemsdata via e-post og/eller delingssystemer som Google drive ifm. arrangementer, loppemarked, dugnader o.l.

 

Korpsets hjemmeside

Korpsets hjemmeside er laget i et verktøy levert av One.com. På hjemmesiden vil det ligge bilder av korpsmedlemmer, og det vil også ligge kontaktinformasjon for korpsets styremedlemmer, dirigenter og ledere.

 

Informasjonskapsler

Vi bruker for tiden ikke bevisst informasjonskapsler på korpsets hjemmeside, men vi kan ikke utelukke at vi vil gjøre det i fremtiden.

 

Facebook

Korpset bruker Facebook aktivt til å informere medlemmer og andre om korpsets aktiviteter, samt for å fremme korpset overfor publikum.

Vi vil ofte legge ut bilder av korpsmedlemmer ifm. arrangementer, men forsøker å unngå å navngi disse. Vi innhenter på forhånd et generelt samtykke til å legge ut bilder av korpsmedlemmer på sosiale medier.


Spond

Korpset bruker informasjonsdelingsappen Spond til å sende ut informasjon til medlemmer om øvelser, konserter og andre arrangementer. I appen vil det være mulig å se hvem som f. eks. deltar på ulike arrangementer og ikke. Det vil også være mulig å legge inn bilder etc. av korpsmedlemmer ifm. arrangementer. Vi innhenter på forhånd et generelt samtykke til å legge ut bilder av korpsmedlemmer. 

 

Det er frivillig å bli korpsmedlem

Det er frivillig å være korpsmedlem. Gjennom ditt korpsmedlemsskap blir du også medlem av NMF.

Ved at du melder deg inn i korpset gir du korpset lovlig grunnlag til å samle inn og behandle dine personopplysninger.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å se hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til skolekorpsets sekretær, e-postadresse sekretar@ralingenskolekorps.no.

 

Om personvernerklæringen

Rælingen skolekorps kan endre denne personvernerklæringen for å etterkomme nye krav fra myndighetene, eller for å tilføye eller endre feil og mangler.

 

Denne utgaven av personvernerklæringen er oppdatert 20.01.2019.