Øvingstider

Musikantenes øvelser

Hovedkorps

Felles øvelse hver torsdag kl. 18.00 - 20.00, annenhver torsdag til 20.30

Pause ca. kl. 19.

Marikollen kultursal.

Seniorkorpset holder på til kl. 21 de torsdagene korpset øver til 20.00.


I tillegg har alle enetimer og gruppeøvelse en dag hver uke.

Juniorkorps

Felles øvelse hver torsdag kl. 18.00 - 20.00

Pause ca. kl. 19.

Marikollen ungdomsskole.


I tillegg har alle enetimer en dag hver uke.

Aspirantkorps
Knøttekorps

Felles øvelse hver torsdag kl. 18.00 - 19.30.

Marikollen ungdomsskole.


I tillegg har alle enetimer en dag hver uke, ofte i SFO-tiden.Felles øvelse hver torsdag kl. 17.00-17.45

Marikollen ungdomsskole.

Drillens øvelser

Treningstider i gymsalen på Smestad skole


Torsdager klokken 19.00 – 21.00