Kontakt-informasjon

Rælingen skolekorps er et av Østlandets største korps, med godt over hundre utøvere. Disse er fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspiranter, både for musikanter og drill. De yngste kan være med i vårt knøttekorps.


Korpset drives av en entusiastisk gjeng med foreldre, og har få, godt organiserte dugnader og rimelig kontingent.

Kontaktinformasjon:

Rælingen skolekorps

Postboks 17

2025 Fjerdingby


E-post: post@ralingenskolekorps.no

Web: www.ralingenskolekorps.no

Styrets sammensetning per 27.09.2020

Rolle

Navn

Telefon

E-post

Leder

Sverre Beisland

907 57 620

leder@ralingenskolekorps.no

Nestleder

Anne Morgenlie

918 07 211

anne.skolekorps@gmail.com

Kasserer

Marianne Vaslestad/Anne Morgenlie/Sverre Beisland

kasserer@ralingenskolekorps.no

Sekretær

Aina Holmøy/Anne Morgenlie

006 03 939

sekretar@ralingenskolekorps.no

Informasjonsansvarlig

Aina Holmøy

906 03 939

informasjon@ralingenskolekorps.no

Korpsledertjenesten

Heidi N. Lie


hk-leder@ralingenskolekorps.no

Korpsleder drill

Marianne Vaslestad


drill-leder@ralingenskolekorps.no

Leder arrangement


Dirigent

Lars-Jarand Bakkelund

412 19 373

dirigent@ralingenskolekorps.no

Tillitsvalgt

Sophie VaslestadTillitsvalgt

Lucas SmebøleTillitsvalgt

Victoria Adele Hesla-Halvorsen

Komiteledere 2020

Komiténavn

Leder

Telefon

E-post

Arrangementskomité


Loppekomité

Glenn Storbråten

994 23 110

lopper@ralingenskolekorps.no

Notekomité

Linn Smebøle


linnsmebole@yahoo.no

Teknisk komité

Thao Tran

teknisk@ralingenskolekorps.no

Lotterikomité

Sverre Beisland

907 57 620

lotteri@ralingenskolekorps.no

Uniformskomité

Astrid Akselvoll

950 23 354

uniform@ralingenskolekorps.no

Leder kulturkafé


kultursalen@ralingenskolekorps.no

Leder drift kultursal

Gunhild Hesla-Halvorsen

950 99 922

kultursalen@ralingenskolekorps.no

Korpsledere 2020

Korps

Navn

Telefon

E-post

Hovedkorpset

Heidi N. Lie


hk-leder@alingenskolekorps.no

Juniorkorpsetjk-leder@ralingenskolekorps.no

Aspirantkorpset

Knøttekorpset

Drillen

Marianne Vaslestad


drill-leder@ralingenskolekorps.no

Dirigenter og drillinstruktører i 2020

Korps

Navn

Telefon

E-post

Hovedkorpset

Lars-Jarand Bakkelund

412 19 373

dirigent@ralingenskolekorps.no

Juniorkorpset

Aase Marit Ramton

976 78 116

dirigent@kjemi.net

Aspirantkorpset

Emilie Hopland Myhre

emilie.hopland.myhre@gmail.com

Knøttekorpset

Aase Marit Ramton

976 78 116

dirigent@kjemi.net

Hoveddrill

Anette Tveterhagen Løkken


anette93@outlook.com

Juniordrill

Mina BakkenAspirantdrill

May Støtterud


maaystotterud alfakrøll hotmail.com

kvalitet og glede

Rælingen skolekorps i samarbeid med: