Kontakt-informasjon

kvalitet og glede

Rælingen skolekorps er et av Østlandets større korps, med omkring seksti utøvere. Disse er fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspiranter, både for musikanter og drill. De yngste kan være med i vårt knøttekorps.


Korpset drives av en entusiastisk gjeng med foreldre, og har få, godt organiserte dugnader og rimelig kontingent.

Kontaktinformasjon:

Rælingen skolekorps

Postboks 17

2025 Fjerdingby


E-post: post@ralingenskolekorps.no

Web: www.ralingenskolekorps.no

Styrets sammensetning per 16.09.2021

Rolle

Navn

Telefon

E-post

Leder

Sverre Beisland

907 57 620

leder@ralingenskolekorps.no

Nestleder

Anne Morgenlie

918 07 211

nestleder@ralingenskolekorps.no

Kasserer

Marianne Vaslestad
Kai Håkon Wilhelmsen

kasserer@ralingenskolekorps.no

Sekretær

Aina Holmøy/Anne Morgenlie

906 03 939

sekretar@ralingenskolekorps.no

Informasjonsansvarlig

Aina Holmøy

906 03 939

informasjon@ralingenskolekorps.no

Korpsledertjenesten

Kristine Thor


hk@ralingenskolekorps.no

Korpsleder drill

Marianne Vaslestad


drill@ralingenskolekorps.no

Leder arrangement


Dirigent

Tomas Carstensen


dirigent@ralingenskolekorps.no

Tillitsvalgt

Sophie VaslestadTillitsvalgt

Helle Lie-HaasethTillitsvalgt

Noah Helland Wahl

Komiteledere per 16.09.2021

Komiténavn

Leder

Telefon

E-post

Arrangementskomité


Loppekomité

Glenn Storbråten

994 23 110

lopper@ralingenskolekorps.no

Notekomité


noter@ralingenskolekorps.no

Teknisk komité

Thao Tran

teknisk@ralingenskolekorps.no

Lotterikomité

lotteri@ralingenskolekorps.no

Uniformskomité

Astrid Akselvoll

950 23 354

uniform@ralingenskolekorps.no

Leder kulturkafé


kultursalen@ralingenskolekorps.no

Leder drift kultursal

Gunhild Hesla-Halvorsen

950 99 922

kultursalen@ralingenskolekorps.no

Korpsledere per 16.09.2021

Korps

Navn

Telefon

E-post

Hovedkorpset

Kristine Thor


hk@alingenskolekorps.no

Juniorkorpset

Lise Marit Holmen


jk@ralingenskolekorps.no

Aspirantkorpset

Cecilie Fylling

ak@ralingenskolekorps.no

Knøttekorpset

Drillen

Marianne Vaslestad


drill@ralingenskolekorps.no

Dirigenter og drillinstruktører per 16.09.2021

Korps

Navn

Telefon

E-post

Hovedkorpset

Tomas Carstensen


dirigent@ralingenskolekorps.no

Juniorkorpset

Aase Marit Ramton

976 78 116

dirigent@kjemi.net

Aspirantkorpset

Emilie Hopland Myhre

emilie.hopland.myhre@gmail.com

Knøttekorpset

Aase Marit Ramton

976 78 116

dirigent@kjemi.net

Hoveddrill

Marte Endregard


drilltrener@ralingenskolekorps.no

Juniordrill

Mina BakkenAspirantdrill

May Støtterud


maaystotterud alfakrøll hotmail.com