Kontakt-informasjon

Rælingen skolekorps

Rælingen skolekorps er et av Østlandets største korps, med godt over hundre utøvere. Disse er fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspiranter, både for musikanter og drill. De yngste kan være med i vårt knøttekorps.


Korpset drives av en entusiastisk gjeng med foreldre, og har få, godt organiserte dugnader og rimelig kontingent.

Kontaktinformasjon:

Rælingen skolekorps

Postboks 17

2025 Fjerdingby


E-post: post@ralingenskolekorps.no

Web: www.ralingenskolekorps.no

Styrets sammensetning per 13.05.2019

Rolle

Navn

Telefon

E-post

Leder

Sverre Beisland

907 57 620

leder alfakrøll ralingenskolekorps.no

Nestleder

Anne Morgenlie

918 07 211

anne.skolekorps alfakrøll gmail.com

Kasserer

Anette Grue

992 30 372

kasserer alfakrøll ralingenskolekorps.no

Sekretær

Anne Borling

959 20 028

sekretar alfakrøll ralingenskolekorps.no

Informasjonsansvarlig

Aina Holmøy

906 03 939

informasjon alfakrøll ralingenskolekorps.no

Korpsledertjenesten

Heidi N. Lie


hk-leder alfakrøll ralingenskolekorps.no

Korpsleder drill

Marianne Vaslestad


drill-leder alfakrøll ralingenskolekorps.no

Leder arrangement

Anita Andersen

970 64 084

Dirigent

Lars-Jarand Bakkelund

412 19 373

dirigent alfakrøll ralingenskolekorps.no

Tillitsvalgt

Tirill-Marie FotlandTillitsvalgt

Fredrik Ringsrød BorlingKomiteledere 2019

Komiténavn

Leder

Telefon

E-post

Arrangementskomité

Anita Andersen

970 64 084


Loppekomité

Glenn Storbråten

994 23 110

glennstorbraten alfakrøll gmail.com

Notekomité

Linn Smebøle


linnsmebole alfakrøll yahoo.no

Teknisk komité

Øyvind Sellevold

413 07 483

oyvsell alfakrøll live.no

Lotterikomité

Sverre Beisland

907 57 620

lotteri alfakrøll ralingenskolekorps.no

Uniformskomité

Astrid Akselvoll

950 23 354

astrid.akselvoll alfakrøll gmail.com

Leder kulturkafé

Anita Andersen


kultursalen alfakrøll ralingenskolekorps

Leder drift kultursal

Gunhild Hesla-Halvorsen

950 99 922

kultursalen alfakrøll ralingenskolekorps.no

Korpsledere 2019

Korps

Navn

Telefon

E-post

Hovedkorpset

Heidi N. Lie


hk-leder alfakrøll ralingenskolekorps.no

Juniorkorpset

Kristine Thor


jk-leder alfakrøll ralingenskolekorps.no

Aspirantkorpset

Anne Morgenlie

918 07 211

anne.skolekorps alfakrøll gmail.com

Knøttekorpset

Anne Morgenlie

918 07 211

anne.knottekorps alfakrøll gmail.com

Drillen

Marianne Vaslestad


drill-leder alfakrøll ralingenskolekorps.no

Dirigenter og drillinstruktører i 2019

Korps

Navn

Telefon

E-post

Hovedkorpset

Lars-Jarand Bakkelund

412 19 373

dirigent alfakrøll ralingenskolekorps.no

Juniorkorpset

Aase Marit Ramton

976 78 116

dirigent alfakrøll kjemi.net

Aspirantkorpset

Asbjørn Kongsnes

957 86 663

asbkon alfakrøll hotmail.com

Knøttekorpset

Aase Marit Ramton

976 78 116

dirigent alfakrøll kjemi.net

Hoveddrill

Anette Tveterhagen Løkken


anette93 alfakrøll outlook.com

Juniordrill

Mina BakkenAspirantdrill

May Støtterud


maaystotterud alfakrøll hotmail.com

kvalitet og glede

Rælingen skolekorps i samarbeid med:

Rælingen skolekorps © 2018