Om korpset

kvalitet og glede

Rælingen skolekorps er et av Østlandets større korps, med omkring omkring 60 utøvere. Disse er fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspiranter, både for musikanter og drill. De yngste kan være med i vårt knøttekorps.


Korpset drives av en entusiastisk gjeng med foreldre, og har få, godt organiserte dugnader og rimelig kontingent.

Kontaktinformasjon:


Rælingen skolekorps

Postboks 17

2025 Fjerdingby


E-post: post@ralingenskolekorps.no

Web: www.ralingenskolekorps.no