Korpslivet

Korps er gøy!

I skolekorpset kan barn og unge oppleve musikalsk mestring og sosialt samhold på tvers av alder og kjønn. Vi har ingen reservebenk, og du får være med "på laget" uansett om du er kjempegod til å spille eller helt nybegynner. For at forskjellene ikke skal bli for store har vi delt korpset i knøttekorps, aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps.

Knøttekorpset består av musikanter på 1. og 2. trinn. Her er det variert lek og moro med rytmer, sang og mulighet til å spille på ulike instrumenter.
Aspirantkorpset har medlemmer fra 2. og 3. trinn, men i blant også eldre barn som nettopp har begynt å spille. I aspirantkorpset har medlemmene valgt seg instrument og lærer seg å spille på dette.
Juniorkorpset har typisk medlemmer fra 4. og 5. trinn. Etter aspirantkorpset går man gjerne to år i juniorkorpset.
Hovedkorpset består av medlemmer fra 6. trinn og oppover til fullført videregående. De eldste i hovedkorpset (fra 9. trinn) kalles seniorkorpset og får gjerne noen ekstra musikalske utfordringer.

Øvelser

Øvelsene er det viktigste vi holder på med i skolekorpset. Det er på øvelsen vi blir gode til å spille sammen, og det er der vi blir kjent med hverandre og skaper vennskap og samhold.

Fellesøvelser - samspill
Torsdager møtes vi til samspilløvelse. Hovedkorps, juniorkorps, aspirantkorps og knøttekorps øver vanligvis hver for seg.
Fellesøvelsene foregår i Ravinen.

Enetimer
Alle musikantene får enetimer med musikklærer, vanligvis en gang i uka. Enetimene varer vanligvis i 25 minutter. Tid og sted avtales med lærer, enetimene foregår i hovedsak i Ravinen.

Gruppeøvelser
De eldste musikantene har som regel gruppeøvelse en gang i uka i tillegg til enetimene. Her møtes musikantene innenfor hver instrumentgruppe, slik som treblåsere, finmessing, dypmessing og slagverk.

Seminarer

Helgen etter skolestart har vi oppstartseminar hvor vi møtes og øver sammen en helg.

Noen uker før showkonserten har vi som regel overnattingsseminar der vi øver hele lørdagen, overnatter til søndag og spiser frokost sammen før de yngste reiser hjem og de eldste øver en økt til.

Forøvrig arrangerer NMF samspillseminar noen ganger i løpet av året, her kan de elste musikantene melde seg på hvis de vil.

Konserter

Konserter er noe av det vi øver til. Vi har flere konserter i løpet av året, både store og mindre.

Showkonserten
Showkonserten er åpen for publikum og foregår i kultursalen på Marikollen ungdomsskole, vanligvis andre helg i november.
Det er korpsmedlemmene selv som står for denne konserten, de har ansvar for regi, kostymer, osv.

Nyttårskonserten
Nyttårskonserten er en intern konsert for korpsforeldre og søsken. Her spiller vi som regel stykket vi skal delta med i distriktsmesterskapet i Lørenskog.

Hentekonserter
Innimellom har korpsene hentekonserter, dette er korte konserter der foresatt får høre et stykke eller tre ifm. henting etter øvelse.

Kulturskolen
Korpset lærere og instruktører kommer fra Rælingen kulturskole, som også arrangerer konserter i løpet av året. Her deltar korpsmusikantene gjerne sammen med andre elever i kulturskolen.

Hovedkorpset på DM 2022.

Konkurranser

Norges musikkorps' forbund arrangerer distriktsmesterskap i Lørenskog hver vår.
Her pleier både hovedkorpset, juniorkorpset og aspirantkorpset å delta. Å være med på en slik konkurranse gir oss noe å strekke oss etter musikalsk, og det er gøy å opptre på en scene med mye publikum til stede.
Fra en opptreden i Verona, Italia sommeren 2022

Turer

Noe av det som er gøy med korps er turene vi reiser på.

Tidlig i sommerferien reiser hovedkorpset på tur en snau uke, enten i Norge, i norden eller til utlandet.
Sommeren 2022 var vi ved Gardasjøen i Italia og deltok på en stor musikkfestival der. Sommeren 2023 reiste vi til Bornholm korpsfestival.

Aspirant- og juniorkorpset reiser gjerne innenlands, f.eks. har vi vært flere ganger på Mjøsfestivalen på Gjøvik, og i 2023 reiste vi til Sørlandets musikkfestival i Kristiansand.

I vårhalvåret reiser de eldste i juniorkorpset på tur med hovedkorpset. Da har vi ofte reist til Trysil for å stå på ski. Dette er en tur uten instrumenter hvor vi bare er sammen, gjør noe morsomt og blir bedre kjent med hverandre.
Søk
Driftes av Styreportalen AS