Medlemsskap og kontingent

Kontingentsatser

Kontingentsatsene per semester er per 30.03.2023 som følger:
Korps
Kontingent
Utstyrsleie
Sum semester
Sum år
Knøttekorps
1420,- 350,- 1770,- 3540,-
Aspirantkorps
2490,- 350,- 2840,- 5680,-
Juniorkorps
2490,- 350,- 2840,- 5680,-
Hovedkorps
2490,- 350,- 2840,- 5680,-
Seniorkorps
2660,- 350,- 3010,- 6020,-
Kontingenten faktureres vanligvis i september for høstsemesteret og i februar/mars for vårsemesteret.

Kontingenten dekker primært lønn til instruktører og dirigenter.
Utstyrsleie skal dekke løpende utgifter til reparasjon og vedlikehold av instrumenter, uniform o.l.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.
Styret har anledning til å justere satsene årlig iht. konsumprisindeksen uten eget årsmøtevedtak.

Instrumentleie

Forusett at korpset har ledige instrumenter er det mulig for ikke-medlemmer, for eksempel tidligere musikanter, å leie instrument.

Prisen er per 30.03.2023 kr 200,- per måned.
Søk
Driftes av Styreportalen AS