Innmelding Rælingen skolekorps

Om musikanten

Hvis musikanten har eget mobilnummer eller e-postadresse kan du skrive det inn nedenfor. Hvis ikke lar du feltene stå tomme.

Foresatt 1

Foresatt 1 vil være korpsets kontakt ifm. utsendelse av medlemskontingent o.l. Annen informasjon sendes vanligvis til begge foresatte.

Foresatt 2
Velg korps

Knøttekorpset er for barn på 1. og 2. trinn. Barn som begynner på skolen til høsten kan begynne i knøttekorpset fra høsten.

Aspirantkorpset er for barn fra 3. trinn og eldre. Eldre barn som ikke har spilt før går også vanligvis i aspirantkorpset en periode før de begynner i junior- eller hovedkorps.

Junior-/hovedkorps er for musikanter som har erfaring, f.eks. fra annet korps.

Dersom du er usikker er det bare å ta kontakt, bruk e-postadresse post@ralingenskolekorps.no, eller skriv i kommentarfeltet lenger ned i skjemaet.

Instrumentønsker

Det er vår musikalske leder som sammen med styre og dirigentene avgjør hvilke instrumenter vi til enhver tid tilbyr. Det er ikke alltid ledige instruktørtimer på alle instrumenter. Vi vil likevel prøve å etterkomme instrumentønsker så langt mulig.

Fotografering og filmopptak

Fra offentlige konserter og forestillinger kan det bli tatt bilder og filmopptak av de opptredende, bl.a. til bruk på korpsets hjemmeside, Facebook, o.l.

Betingelser og betaling

Påbegynt semester skal betales. Med det menes at ved tredje oppmøte i et semester har man akseptert plassen og må betale for hele semesteret selv om man ikke fullfører semesteret. Skulle man derimot starte semesteret sent får man rabattert elevkontingent for sen oppstart. Forøvrig viser vi til korpsets vedtekter.

Innmelding

Søk
Driftes av Styreportalen AS