Dugnader

I Rælingen skolekorps har vi lagt til rette for få, effektive dugnader.

Vi har følgende faste dugnadsaktiviteter:


Korpset har ansvar for kafe og garderobe i forbindelse med arrangement i Marikollen kultursal. Vanligvis må man regne med å bli engasjert 1-2 kvelder i løpet av året til ei "kultursalvakt" (ca. 3-4 timer).


I september hvert år har vi loppemarked. Da må alle familiene stille med minst én person. Mange stiller med flere, for loppemarked er sosialt og gøy! I tillegg må en person fra hver familie delta på loppeinnsamling noen timer en torsdag i løpet av våren eller høsten.

Les mer...


På 17. mai selger vi lodd på arrangementene ved kommunens barneskoler, og dette gir normalt gode inntekter til korpset. Til denne dugnaden ber vi i første omgang frivillige om å melde seg til 1-2 timers loddsalg. Det er en enkel dugnad, loddene "fyker" ut!


 

Ekstra innsats for noen


Det krever sitt å drive et korps, og mange foresatte bidrar gjennom verv i komiteer eller styre. Disse oppgavene går stort sett på omgang, og det er flott at noen har mulighet til å yte litt ekstra et par år av barnets karriere i korpset. Frivillig innsats utgjør klart basisen for at skolekorpset kan drive så bra som det faktisk drives.