Turer

Rælingen skolekorps

Korpsturer


I tillegg til det musikalske og "drillialske" er noe av det beste med å være med i Rælingen skolekorps de fantastisk fine turene man får mulighet til å være med på!


Som avslutning på korpsåret reiser vi alltid på tur. Noen ganger reiser aspiranter og juniorer (musikanter og drillere) på tur sammen, mens hovedkorpset må reise på tur "alene". Andre ganger reiser alle korpsene sammen, noe som var tilfellet både i 2017 og 2018. I 2017 reiste alle korpsene til Göteborg music festival, og i 2018 deltok alle korpsene på Landsfestival i Bergen. Skal man tro på tilbakemeldingene fra barn og ungdom - og det skal man jo! - så var begge fabelaktig flotte turer!

Rælingen skolekorps i samarbeid med

Rælingen skolekorps © 2018