Turer

Korpsturer


I tillegg til det musikalske og "drillialske" er noe av det beste med å være med i Rælingen skolekorps de fantastisk fine turene man får mulighet til å være med på!


Som avslutning på korpsåret reiser vi alltid på tur. Noen ganger reiser aspiranter og juniorer (musikanter og drillere) på tur sammen, mens hovedkorpset må reise på tur "alene". Andre ganger reiser alle korpsene sammen, noe som var tilfellet  i 2018.  Da deltok alle korpsene på Landsfestival i Bergen. I 2019 reiste juniorer og aspiranter  til Mjøsfestivalen på Gjøvik, mens hovedkorpset og hoveddrillen dro til Zvolen i Slovakia. Skal man tro på tilbakemeldingene fra barna og ungdommene - og det skal man jo! - så var begge fabelaktig flotte turer!