Seminarer

Seminarer


Når nytt repertoar skal øves inn kan det være nyttig å samles til seminar en hel dag eller ei hel helg. Vanligvis har vi tre pr. år, og alltid også med mange sosiale aktiviteter:


  • Oppstartsseminar

På Marikollen ungdomsskole, vanligvis helgen før skolestart i august.


  • Høstseminar

Vi overnatter på en av skolene i nærområdet.  Høydepunktet for mange er nok nattbadingen i Sandbekkhallen...


  • DM-seminar

Noen uker før Distriktsmesterskapet setter vi gjerne av ei helg til å øve. Iblant er vi på Marikollen, iblant reiser vi bort.


  • NM-seminar

Etter skoleslutt i juni, deltar HK vanligvis i NM for skolekorps. Ofte arrangeres da et seminar helgen før.