Konserter

Konserter


Korpset spiller på flere ulike konserter, og arrangerer flere selv. Noen av de faste innslagene er:  • Showkonserten hver høst

Musikantene planlegger og gjennomfører på egen hånd, og vi har hatt flere flotte konserter. For alle som er interesserte.


  • Advents- og julekonserter

Vanligvis i samarbeid med Kulturskolen. Det har blitt tradisjon at kulturskoleelever og HK avslutter med julekonsert i Rælingen kirke.


  • Nyttårskonsert

For medlemmer og familiene deres. Da har vi også hyggelig sosialt samvær, med mat, leker for barna og lotteri.


  • Vårkonsert

Det er tradisjon at Juniorkorpset har en vårkonsert, der ofte både drillkorpsene, aspirant- og hovedkorps bidrar.

Fra showkonserten i november 2014.
Fra showkonserten i november 2014.
Fra showkonserten i november 2014.