Aktiviteter

Musikantene og drillerne våre er med på flere ulike arrangement i løpet av korpsåret. Her er informasjon om noen av dem.